නවසීලන්ත වාසී සැදැහැවත් බෞද්ධ ජනයාට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මයෙන් පිහිට සලසාලන අරමුණින් 2018 වසරේ ඕක්ලන්ඩ් මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව ආරම්භ කරන ලදී. 

මේ වන විට පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා එහි වැඩසිටිමින්

  • මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන්,
  • භාවනා වැඩසටහන්,
  • ඉරුදින දහම්පාසල,
  • පිට පළාත්වල වැඩසටහන්,
  • ආරාධනා ලැබෙන පරිදි නිවෙස් වල සිදුකරන ධර්ම දේශනා හා පිරිත් සජ්ඣායනා,
  • නේවාසික භාවනා වැඩසටහන ආදිය සිදුකරමින් 
    ශාසනික මෙහෙවරක් සිදුකරනු ලබයි.

Location – Waikowhai Intermediate School, Richardson Road, Mount Roskill, Auckland 1041

More Information >>> Click Image

Location – Meadowbank Community Centre, 29 Saint Johns Road, St Johns, Auckland 1072 

More Information >>> Click Image

කඨින පුණ්‍යමහෝත්සවය නිමිති කරගෙන පවත්වනු ලබන ආශිර්වාදාත්මක පිරිත් සජ්ඣායනය

2024-10-26 සවස 7.00 සිට 10.30 දක්වා
කඨින චීවර පෙරහර සමගින් කඨින චීවර පූජාව, සංඝගත දක්ෂිණාව.

2024-10-27 උදෑසන 9.00 සිට.
Mount Albert War Memorial Hall
773 New North Road, Mount Albert, Auckland 1025

කාර්ය බහුල ජීවිතයේ ලද විවේකයක උතුම් සීලයක් සමාදන්ව පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇසුරේ ධර්මය ඉගෙන ගනිමින්, බණ භාවනා කරමින් නිරාමිස සතුටක් අත්විඳිමින් දෙලොව සැපවත් කරන පින් රැස් කරගැනීමට ඔබ හට ඕක්ලන්ඩ් මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවෙන් නේවාසික භාවනා වැඩසටහනක් සංවිධානය කර තිබේ තිබේ.

More Information >>> Click Image

Donation towards the progress of Mahamevnawa Buddhist Monastery Auckland

More Information >>> Click Image

We are excited to invite you to join our mailing list

More Information >>> Click Image

Visit Us: 6 Grand Drive, Remuera, Auckland 1050

Follow Us: Facebook Page

Reach Us: WhatsApp Community

Contact Us: +64 212 648 748