Go to main Bhakti Geta page

Music Only:

Words & Music

Dura penena thanithala
Anuradha pura dihaa
Pun poya daa  Ve shriya
Saadu kiya kiyaa

Dura penena thanithala
Anuradha pura diha
Pun poya daa  Ve shriya
Saadu kiya kiyaa

Aetha kiri pata pena saru saara
Saeya dilenawaa… saeya dilenawaa
Nagena ridee  seenu hadin  guwana eli kalaa
Nagena ridee  seenu hadin  guwana eli kalaa
Nagena ridee  seenu hadin  guwana eli kalaa
Guwana eli kalaa

Dura penena thanithalaa
Anuradha pura dihaa
Pun poya daa  Ve shriya
Saadu kiya kiyaa

Jeithawanaraama, abhaya giri wehera
Saadu kiyakiyaa… karamu wandanaa
Yamuda anee  iwura dige  thisa wewa watee
Yamuda anee  iwura dige  thisa wewa watee
Yamuda anee  iwura dige  thisa wewa watee
Thisa wewa watee

Dura penena thanithalaa
Anuradha pura dihaa
Pun poya daa Ve shriya
Saadu kiya kiyaa

Dura penena thanithala
Anuradha pura diha
Pun poya daa  Ve shriya
Saadu kiya kiyaa