Go to main Bhakti Geta page

vandimu sugata shaakyasimha
sasara dinoo budu piyaa……
vandimu sugata shaakyasimha
sasara dinoo budu piyaa……

ramanee mandaara kusum
ramanee mandaara kusum
karamina poojaa…..
batiyena me gee gayaa
vandimu sugata shaakyasimha
sasara dinoo budu piyaa……

mokshe sapa shaanti sadoo
mohadura lovehee bidaloo……
mokshe sapa shaanti sadoo
mohadura lovehee bidaloo…….
sambudu maage samidaa sihikara namadaa
karami maa puaarthanaa sundara nivanaa…..
parama amaa sampataa……

vandimu sugata shaakyasimha

sasara dinoo budu piyaa……
vandimu sugata shaakyasimha
sasara dinoo budu piyaa……